XSLA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Long An - Xổ Số Minh Ngọc

Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSLA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Long An

Thống kê Long An - Xổ số Miền Nam đến Ngày 28/01/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

41 3 Ngày - 3 lần
17 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16     28 lần
92     25 lần
82     21 lần
45     19 lần
85     15 lần
34     13 lần
00     12 lần
08     12 lần
14     12 lần
18     12 lần
01     11 lần
91     11 lần
12     10 lần
27     10 lần
31     10 lần
03     9 lần
55     9 lần
94     9 lần
28     8 lần
65     8 lần
98     8 lần
02     7 lần
37     7 lần
43     7 lần
48     7 lần
88     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

71 5 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
52 3 Lần Giảm 1
69 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

71 8 Lần Không tăng
07 5 Lần Không tăng
50 5 Lần Tăng 1
52 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

71 14 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
72 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Không tăng
56 11 Lần Không tăng
97 11 Lần Tăng 1
85 10 Lần Không tăng
99 10 Lần Tăng 1
17 9 Lần Tăng 1
33 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Tăng 1
52 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 0
0 10 Lần 0
7 Lần 4
1 13 Lần 1
9 Lần 1
2 9 Lần 4
5 Lần 2
3 9 Lần 4
9 Lần 1
4 7 Lần 1
12 Lần 1
5 6 Lần 3
12 Lần 4
6 8 Lần 1
12 Lần 1
7 8 Lần 1
11 Lần 5
8 4 Lần 2
7 Lần 3
9 16 Lần 3

Tải App Xổ Số

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan